2015-06-16 21:18:03 -0300 2015-06-16 21:18:03 -0300
themaeh Marcel Torres

CHORANDO DE RIR

Eu diria "eu avisei".

https://www.change.org/p/nintendo-petition-for-can...

2
  • Micro picture
    hilquias · almost 6 years ago · 1 ponto

    kkkkkkkkk mano foi revoltante isso

Keep reading → Collapse ←
Loading...