2015-02-20 01:39:41 -0200 2015-02-20 01:39:41 -0200
hayate Leandro Vieira

GOTY....DO NETFLIX !

Pobres Sonystas....

Cairam na pegadinha....

Boa Noite !!

The Order: 1886

Platform: Playstation 4
1872 Players
264 Check-ins

6
  • Micro picture
    chicablu1 · almost 5 years ago · 2 pontos

    Kkkkkkkkkk

Keep reading → Collapse ←
Loading...