2015-11-15 13:57:39 -0200 2015-11-15 13:57:39 -0200
7
  • Micro picture
    onai_onai · almost 4 years ago · 1 ponto

    Por sinal estava jogando ontem contra meu irmão no Game Ranger.

  • Micro picture
    _geozin · almost 4 years ago · 1 ponto

    Game Ranger é bom, jogava no Garena

Keep reading → Collapse ←
Loading...